CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

!-- This Script is from www.sukosensei.com, Coded by: suko-->
Selamat Datang Ke BLOG sukosensei yang diharapkan akan menjadikan anda:seorang pelajar sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada DIRI ANDA
MAINICHI GAMBATE KUDASAI SHIKEN WA MO CHIKAKU DESU, BELAJAR DAN TERUS BELAJAR PERIKSA DAH DEKAT...SELAMAT HARI RAYA MAAF ZAHIR BATIN
sukosensei

Thursday, November 4, 2010Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London. Perjanjian ini ditandatangani di antara YTM Tunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu bagi pihak kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Mr. Alan Lennox-Boyd, Setiausaha Negara Tanah jajahan British bagi pihak Kerajaan British. Mengikut perjanjian ini, kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu akan diisytiharkan pada 31 Ogos 1957. Antara perkara-perkara lain yang tercatat dalam Perjanjian Kemerdekaan ini ialah perubahan berkaitan dengan Kementerian dan jabatan bagi Persekutuan Tanah Melayu serta pemansuhan jawatan Penasihat British.

Wakil dari Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang hadir sama pada upacara ini ialah Dato’ Abdul Razak Hussein, Dr. Ismail Abdul Rahman, Encik T.H.Tan, Encik Abdul Kadir Shamsuddin, Kolonel H.S. Lee dan wakil-wakil daripada Raja-raja Melayu yang terdiri daripada Dato’ Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz (wakil Sultan Perak), Dato’ Nik Ahmad Kamil (wakil Sultan Kelantan), Dato’ Mohd. Seth Mohd. Said (wakil Sultan Johor) dan Encik Abdul Aziz Majid (wakil Sultan Selangor). Manakala perwakilan daripada Kerajaan British yang turut serta pada upacara ini ialah Mr. John Hore, Menteri Negara; Mr. Donald MacGillivary, Pesuruhjaya Tinggi British bagi Persekutuan Tanah Melayu; Mr. David Watherston, Ketua Setiausaha Persekutuan Tanah Melayu dan Mr. Oscar Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Persekutuan Tanah Melayu.
4. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.

[a] Huraikan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

- Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan
- Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri.
- Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan pada peringkat negeri dan Negara.
- Tiga jenis kerakyatan diwujudkan ( iaitu secara Kuat Kuasa Undang-Undang, Permohonan dan Naturalisasi. Prinsip jus soli diterima)
- Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan.
- Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan.
- Tanah Simpanan Melayu dikekalkan.
- Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
- Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua Negara.
- Pentadbiran Negara bersifat demokrasi berparlimen, (iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlmen )
- Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan beliau dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO.

[b] Jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

- Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk.
- Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini kerana akan mewujudkan perpaduan antara kaum.
- Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah.
- Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri.
- Dengan pengalaman sejarah yang sama, setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka.
- Perbezaan warna kulit,agama, bahasa dan bangsa diketepikan.

5 Nyatakan peranan Tunku Abdul rahman Putra al-haj dalam usaha pembinaan negara dan bangsa?

- Presiden UMNO
- Ketua Menteri pertama.
- Kebijaksanaan mengendalikan pakatan murni antara kaum
- Mengetuai rombongan kemerdekaan ke London
- Kemerdekaan dapat dicapai dengan harmoni dan gemilang.
- Mendapat gelaran Bapa Kemerdekaan

Wednesday, February 10, 2010

Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939Rasa tidak puas hati sultan -

Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik, kedudukan mereka seperti patung sahaja. Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam, melantik, menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor.


Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.-

Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Kelantan,Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan.

Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an - Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923.Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris. Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri

Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. – Sir
Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell (Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral .

Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris. - Bertujuan
Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu.

Monday, October 26, 2009

Jelaskan faktor kemunculan bandar baru di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.Perkembangan pesat bidang ekonomi menyebabkan berlaku proses pembandaran
Tertumpu di kawasan yang kaya dengan sumber alam semulajadi
Kawasan ini sering menjadi tumpuan kegiatan ekonomi penjajah
Kegiatan perlombongan bijih timah telah menyebabkan kemunculan bandar baru
Bandar Taiping, Seremban dan Kuala Lumpur lahir kerana perlombongan
Perlombongan petroleum telah menyebabkan perkembangan bandar MiriTerdapat kemudahan perbankan di bandar
Peranan sebagai pusat pentadbiran telah mengubah pekan kecil kepada bandar baru
Kawasan berhampiran lombong mengalami pertambahan penduduk
Berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil lombong
Bandar baru turut berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pusat pentadbiran
Dilengkapi dengan segala kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, sekolah, pusat kesihatan serta institusi kewanganPerkembangan dalam sistem pengangkutan
Gemas dan Kuala Lumpur terletak di persimpangan jalan raya dan jalan kereta api utama di tanah Melayu

Kegiatan pertanian komersil seperti getah dan lada hitam
Bandar Kuching di Sarawak berkembang pesat kerana aktiviti
Pengumpulan dan pengeksportan lada hitam dan gambir sejak tahun 1840
Pelabuhan Klang, Melaka dan Pulau Pinang berkembang sebagai bandar pelabuhan yang maju

Friday, October 9, 2009

Huraikan matlamat perjuangan Kaum Muda di Tanah Melayu serta kaedah perjuangan mereka.Nasionalisme di Tanah Melayu bermula awal kurun ke 20.
Pada peringkat awal gerakan ini dipelopori oleh golongan berpendidikan agama/ Arab.
Mereka menyebarkan idea reformasi dari Timur Tengah ke Tanah Melayu.

(a) Golongan ini dikenali sebagai Kaum Muda
i. Tokoh utama ialah Syed Sheikh Al- Hadi, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha.Mendapat pendidikan di Timur Tengah. Menjadi pelopor kepada gerakan pemulihan Islam iaitu pengamalan ajaran Islam sebenar.

(b) Matlamat perjuangan
i. Meningkatkan kemajuan orang Melayu yang beragama Islam
- menuntut ilmu pengetahuan keduniaan dan akhirat ( contoh )
- menceburi bidang perniagaan walau pun secara kecil-kecilan kerana Islam menggalakkan perniagaan.
- taraf ekonomi orang Melayu dapat ditingkatkan.

ii Menyeru orang Melayu supaya kembali kepada ajaran Islam sebenar.
- menentang ajaran kurafat dan bidaah yang menyeleweng daripada ajaran dan
akidah Islam sebenar.
- meninggalkan amalan taklid buta
- mengikuti apa yang terkandung dalam al-quran dan hadis.

iii. Emansipasi wanita
- meningkatkan taraf wanita
- wanita perlu menuntut ilmu untuk memajukan diri sendiri
- tinggalkan amalan tradisi ( golongan wanita hanya duduk di dapur )
- membebaskan diri dan negara daripada penjajahan
- bersatu memajukan diri supaya dapat menentang penjajah.

Kaedah perjuangan
i. Secara langsung
- melalui media seperti majalah dan surat khabar cth Al-Iman, Neracha, Idaran Zaman, Saudara.
- melalui cerpen dan novel spt Hikayat Faridah Hanum, Hikayat Nurul Ain.

ii. Secara Tidak Langsung
- melalui madrasah yang dibina.
- mengajar ilmu dunia dan agama
- idea diterap dalam pengajaran

Tentangan daripada Kaum Tua.

-terdiri darpada ulama konservatif
- memusuhi pembaharuan agama dan idea nasionalisme yang dibawa oleh Kaum
Muda.
- percanggahan pendapat hebat dilakukan dalam khutbah-khutbah jumaat, ceramah-
ceramah agama serta disiarkan dalam akhbar dan majalah
- menerbitkan majalah seperti Pengasoh, Lidah Benar dan Panduan.

KESIMPULAN

Memainkan peranan dalam memupuk kesedaran.
Perjuangan tidak menampakkan kejayaan cemerlang
Mendapat tentangan daripada Kaum Tua.

Thursday, October 1, 2009

PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU(PBB)Ditubuhkan secara rasmi tahun 1945,Ibu pejabat di san Francisco (asal) berpindah ke New York 1946.Peringkat awal – 51 buah anggota 189 buah – 2002.Negara anggota perlu akur dengan Piagam PBB iaitu satu perjanjian antarabangsa yang menggariskan prinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa. Terdapat 4 matlamat Piagam PBB

Matlamat Piagam PBB

1.Menjamin keamanan dan keselamatan dunia
2.Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota
3.Bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia
tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit
4.Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota


PERANAN MALAYSIA DALAM ( PBB )

1.Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa
2.Menyertai pasukan pendamai PBB di Congo(1960) bagi menamatkan perang saudara
3.Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia(1989) untuk membantu negara itu mencapai kemerdekaan
4.Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran –Iraq
5.Menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea
6.Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
7.Malaysia lantang bersuara di PBB menentang Dasar Apartheid di Afrika Selatan
8.Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang menjadi hak milik atau kuasa semua negara
9. Menjadi ahli Bank Dunia
10.Lantang memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Hasil daripada usul Malaysia- satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna(Austria) Jun 1987. Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut
11. Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsa PBB – kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian(FAO), kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia(WHO) dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu(UNESCO)
12.Dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB tahun 1965, 1989 dan 1999
Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB
Beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar.
13.Mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin dengan mengajurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur

MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSAPETA BEKAS TANAH JAJAHAN BRITISH

1. KOMANWEL

Dibentuk pada tahun 1931,Anggotanya – negara bekas tanah jajahan Britain yang merdeka
54 negara maju dan negara sedang membangun.Sekretariat Komanwel ditubuhkan pada tahun 1965 beribu pejabat di London

matlamat

1. Membina semangat setia kawan dan mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang
Selepas merdeka
2. negara Komawel membantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara menyekat perjuangan PKM.Perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand – menjanjikan bantuan jika diserang oleh mana-mana pihak.

Faedah Menyertai Komanwel

1.Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel dalam menyekat perjuangan PKM
2.Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain , Australia dan New Zealand yang menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak semasa konfrontasi
3.Mengadakan kerjasama pertahanan dengan negara Komanwel
4.Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel(CHOGM) memberi ruang untuk Malaysia membincangkan hal-hal kepentingan bersama(setiap dua tahun)

Sumbangan Malaysia dalam KOMENWEL

1. Menganjurkan mesyuarat CHOGM(1989)
2. Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi yang bersepakat mengawal dan mengatasi masalah pencemaran.
3. Memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap dasar Apartheid di Afrika Selatan yang menyalahgunakan hak asasi manusia
4. Eksport Malaysia ke negara Komanwel terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah tetapi keistimewaan ini ditarik balik selepas Britain menjadi anggota pertubuhan Kesatuan Eropah(EU)
5.Rancangan Colombo menyediakan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan6.Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998.

Tuesday, August 11, 2009

Tahap pertama dasar luar Malaysia ( Tunku Abdul Rahman 1957 – 1970 )Dasar pro-Barat, antikomunis serta berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel- politik, ekonomi dan sosial

Faktor Politik– ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan di dalam negara(PKM)
Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara Komanwel- Britain, Australia dan New Zealand. Bagi menyekat pengaruh komunis- Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-Malayan Defence Treaty(AMDA) 1956 British akan membantu Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negaraFaktor SosialPerdana Menteri Malaysia yang pertama

1. Malaysia berbaik-baik dengan negara jiran. Krisis dengan negara jiran : Konfrontasi(1963-1965), Singapura keluar Malaysia(1965), terputus hubungan Malaysia dengan Filipina(1963-1965)Usaha dibuat untuk memelihara hubungan dengan negara jiran

2.melalui perjanjian:-
Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara(ASA)-1961 bersama-sama dengan Thailand dan Filipina. MAPHILINDO-1962 (Malaysia, Filipina,Indonesia)
ASEAN -1967(Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura)

Faktor Ekonomi

1. Pergantungan Malaysia kepada Britain – untuk menjaga kepentingan ekonomi:-
Malaysia –anggota blok sterling dan menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling. Malaysia memberikan tumpuan kepada dua hasil utama iaitu bijih timah dan getah dengan mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada negara Barat termasuk Britain Pelabur Britain menguasai peratus yang besar dalam ekonomi negara – perladangan dan perindustrian

2. Bagi mengurangkan pergantungan – Malaysia mengamalkan pasaran bebas dan mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain spt Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Jerman Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain dan mencari pasaran baru