CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

!-- This Script is from www.sukosensei.com, Coded by: suko-->
Selamat Datang Ke BLOG sukosensei yang diharapkan akan menjadikan anda:seorang pelajar sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada DIRI ANDA
MAINICHI GAMBATE KUDASAI SHIKEN WA MO CHIKAKU DESU, BELAJAR DAN TERUS BELAJAR PERIKSA DAH DEKAT...SELAMAT HARI RAYA MAAF ZAHIR BATIN
sukosensei

Monday, October 26, 2009

Jelaskan faktor kemunculan bandar baru di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.Perkembangan pesat bidang ekonomi menyebabkan berlaku proses pembandaran
Tertumpu di kawasan yang kaya dengan sumber alam semulajadi
Kawasan ini sering menjadi tumpuan kegiatan ekonomi penjajah
Kegiatan perlombongan bijih timah telah menyebabkan kemunculan bandar baru
Bandar Taiping, Seremban dan Kuala Lumpur lahir kerana perlombongan
Perlombongan petroleum telah menyebabkan perkembangan bandar MiriTerdapat kemudahan perbankan di bandar
Peranan sebagai pusat pentadbiran telah mengubah pekan kecil kepada bandar baru
Kawasan berhampiran lombong mengalami pertambahan penduduk
Berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil lombong
Bandar baru turut berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pusat pentadbiran
Dilengkapi dengan segala kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, sekolah, pusat kesihatan serta institusi kewanganPerkembangan dalam sistem pengangkutan
Gemas dan Kuala Lumpur terletak di persimpangan jalan raya dan jalan kereta api utama di tanah Melayu

Kegiatan pertanian komersil seperti getah dan lada hitam
Bandar Kuching di Sarawak berkembang pesat kerana aktiviti
Pengumpulan dan pengeksportan lada hitam dan gambir sejak tahun 1840
Pelabuhan Klang, Melaka dan Pulau Pinang berkembang sebagai bandar pelabuhan yang maju

Friday, October 9, 2009

Huraikan matlamat perjuangan Kaum Muda di Tanah Melayu serta kaedah perjuangan mereka.Nasionalisme di Tanah Melayu bermula awal kurun ke 20.
Pada peringkat awal gerakan ini dipelopori oleh golongan berpendidikan agama/ Arab.
Mereka menyebarkan idea reformasi dari Timur Tengah ke Tanah Melayu.

(a) Golongan ini dikenali sebagai Kaum Muda
i. Tokoh utama ialah Syed Sheikh Al- Hadi, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha.Mendapat pendidikan di Timur Tengah. Menjadi pelopor kepada gerakan pemulihan Islam iaitu pengamalan ajaran Islam sebenar.

(b) Matlamat perjuangan
i. Meningkatkan kemajuan orang Melayu yang beragama Islam
- menuntut ilmu pengetahuan keduniaan dan akhirat ( contoh )
- menceburi bidang perniagaan walau pun secara kecil-kecilan kerana Islam menggalakkan perniagaan.
- taraf ekonomi orang Melayu dapat ditingkatkan.

ii Menyeru orang Melayu supaya kembali kepada ajaran Islam sebenar.
- menentang ajaran kurafat dan bidaah yang menyeleweng daripada ajaran dan
akidah Islam sebenar.
- meninggalkan amalan taklid buta
- mengikuti apa yang terkandung dalam al-quran dan hadis.

iii. Emansipasi wanita
- meningkatkan taraf wanita
- wanita perlu menuntut ilmu untuk memajukan diri sendiri
- tinggalkan amalan tradisi ( golongan wanita hanya duduk di dapur )
- membebaskan diri dan negara daripada penjajahan
- bersatu memajukan diri supaya dapat menentang penjajah.

Kaedah perjuangan
i. Secara langsung
- melalui media seperti majalah dan surat khabar cth Al-Iman, Neracha, Idaran Zaman, Saudara.
- melalui cerpen dan novel spt Hikayat Faridah Hanum, Hikayat Nurul Ain.

ii. Secara Tidak Langsung
- melalui madrasah yang dibina.
- mengajar ilmu dunia dan agama
- idea diterap dalam pengajaran

Tentangan daripada Kaum Tua.

-terdiri darpada ulama konservatif
- memusuhi pembaharuan agama dan idea nasionalisme yang dibawa oleh Kaum
Muda.
- percanggahan pendapat hebat dilakukan dalam khutbah-khutbah jumaat, ceramah-
ceramah agama serta disiarkan dalam akhbar dan majalah
- menerbitkan majalah seperti Pengasoh, Lidah Benar dan Panduan.

KESIMPULAN

Memainkan peranan dalam memupuk kesedaran.
Perjuangan tidak menampakkan kejayaan cemerlang
Mendapat tentangan daripada Kaum Tua.

Thursday, October 1, 2009

PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU(PBB)Ditubuhkan secara rasmi tahun 1945,Ibu pejabat di san Francisco (asal) berpindah ke New York 1946.Peringkat awal – 51 buah anggota 189 buah – 2002.Negara anggota perlu akur dengan Piagam PBB iaitu satu perjanjian antarabangsa yang menggariskan prinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa. Terdapat 4 matlamat Piagam PBB

Matlamat Piagam PBB

1.Menjamin keamanan dan keselamatan dunia
2.Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota
3.Bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia
tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit
4.Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota


PERANAN MALAYSIA DALAM ( PBB )

1.Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa
2.Menyertai pasukan pendamai PBB di Congo(1960) bagi menamatkan perang saudara
3.Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia(1989) untuk membantu negara itu mencapai kemerdekaan
4.Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran –Iraq
5.Menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea
6.Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
7.Malaysia lantang bersuara di PBB menentang Dasar Apartheid di Afrika Selatan
8.Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang menjadi hak milik atau kuasa semua negara
9. Menjadi ahli Bank Dunia
10.Lantang memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Hasil daripada usul Malaysia- satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna(Austria) Jun 1987. Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut
11. Malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsa PBB – kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian(FAO), kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia(WHO) dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu(UNESCO)
12.Dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB tahun 1965, 1989 dan 1999
Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB
Beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar.
13.Mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin dengan mengajurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur

MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSAPETA BEKAS TANAH JAJAHAN BRITISH

1. KOMANWEL

Dibentuk pada tahun 1931,Anggotanya – negara bekas tanah jajahan Britain yang merdeka
54 negara maju dan negara sedang membangun.Sekretariat Komanwel ditubuhkan pada tahun 1965 beribu pejabat di London

matlamat

1. Membina semangat setia kawan dan mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang
Selepas merdeka
2. negara Komawel membantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara menyekat perjuangan PKM.Perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand – menjanjikan bantuan jika diserang oleh mana-mana pihak.

Faedah Menyertai Komanwel

1.Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel dalam menyekat perjuangan PKM
2.Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain , Australia dan New Zealand yang menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak semasa konfrontasi
3.Mengadakan kerjasama pertahanan dengan negara Komanwel
4.Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel(CHOGM) memberi ruang untuk Malaysia membincangkan hal-hal kepentingan bersama(setiap dua tahun)

Sumbangan Malaysia dalam KOMENWEL

1. Menganjurkan mesyuarat CHOGM(1989)
2. Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi yang bersepakat mengawal dan mengatasi masalah pencemaran.
3. Memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap dasar Apartheid di Afrika Selatan yang menyalahgunakan hak asasi manusia
4. Eksport Malaysia ke negara Komanwel terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah tetapi keistimewaan ini ditarik balik selepas Britain menjadi anggota pertubuhan Kesatuan Eropah(EU)
5.Rancangan Colombo menyediakan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan6.Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998.

Tuesday, August 11, 2009

Tahap pertama dasar luar Malaysia ( Tunku Abdul Rahman 1957 – 1970 )Dasar pro-Barat, antikomunis serta berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel- politik, ekonomi dan sosial

Faktor Politik– ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan di dalam negara(PKM)
Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara Komanwel- Britain, Australia dan New Zealand. Bagi menyekat pengaruh komunis- Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-Malayan Defence Treaty(AMDA) 1956 British akan membantu Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negaraFaktor SosialPerdana Menteri Malaysia yang pertama

1. Malaysia berbaik-baik dengan negara jiran. Krisis dengan negara jiran : Konfrontasi(1963-1965), Singapura keluar Malaysia(1965), terputus hubungan Malaysia dengan Filipina(1963-1965)Usaha dibuat untuk memelihara hubungan dengan negara jiran

2.melalui perjanjian:-
Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara(ASA)-1961 bersama-sama dengan Thailand dan Filipina. MAPHILINDO-1962 (Malaysia, Filipina,Indonesia)
ASEAN -1967(Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura)

Faktor Ekonomi

1. Pergantungan Malaysia kepada Britain – untuk menjaga kepentingan ekonomi:-
Malaysia –anggota blok sterling dan menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling. Malaysia memberikan tumpuan kepada dua hasil utama iaitu bijih timah dan getah dengan mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada negara Barat termasuk Britain Pelabur Britain menguasai peratus yang besar dalam ekonomi negara – perladangan dan perindustrian

2. Bagi mengurangkan pergantungan – Malaysia mengamalkan pasaran bebas dan mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain spt Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Jerman Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain dan mencari pasaran baru

Wednesday, August 5, 2009

Asas-Asas Pengubalan Dasar Luar Negara1. FAKTOR SEJARAH

Zaman KMM – hubungan perdagangan dengan negara luar seperti China, Arab, Siam dan Kepulauan Melayu
Kini Malaysia mengadakan hubungan dengan negara serumpun – Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia
Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel seperti Australia dan New Zealand(selepas merdeka)
Pada masa Malaysia diancam oleh fahaman komunis(PKM) yang menggugat keselamatan negara mendorong malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis
Malaysia juga perlu bergantung kepada negara Barat kerana belum mampu dari segi pertahanan.

2. FAKTOR EKONOMI

Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas
Kita perlu berbaik-baik dengan negara-negara lain untuk memajukan ekonomi
Zaman penjajah – pengeluar getah dan bijih timah- hubungan dengan Britain dan Amerika Syarikat
Setelah merdeka – Malaysia masih memerlukan pasaran dan modal dari negara-negara tersebut
Langkah-langkah tertentu diambil bagi menggalakkan pelaburan asing
Ini akan dapat meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaan
Menjelang tahun 1980-an, melalui Dasar Pandang ke Timur, pelaburan asing digalakkan dari negara-negara Timur (Jepun dan Korea)
Pada masa yang sama Malaysia juga menjalin hubungan dengan negara-negara sedang membangun dan negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia dan mengadakan pelaburan di negara tersebut

3. FAKTOR POLITIKMalaysia berhak menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat
Dasar luar negara – menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat
Berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan Piagam PBB bagi memelihara keamanan dunia
Malaysia tegas dengan pendirian menyokong semua resolusi yang diambil oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia

4. FAKTOR GEOGRAFIMalaysia – kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadan dengan negara spt Singapura, Thailand, Indonesia dan Brunei
Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia.
Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan negara

5. FAKTOR DEMOGRAFIMalaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam (majoriti penduduk beragama Islam)
Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel kerana dasar pencerobohan dan penindasan peribumi Palestin
Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan
Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehingga undang-undang aparteid dihapuskan oleh kerajaan Afrika Selatan
Faktor kepelbagaian kaum di negara kita amat mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.

PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSALATAR BELAKANG

Berpegang kepada prinsip dasar luar Malaysia – berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politikKepentingan(matlamat):-

i. Menjamin keselamatan rakyat dan negara
ii. Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi
iii. Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa
iv. Untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.BENTUK HUBUNGAN LUAR MALAYSIA1. Hubungan bilateral
2. Hubungan multilateral
3. Hubungan bilateral – hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu contohnya hubungan dengan negara-negara jiran dan negara-negara luar

Hubungan multilateral – hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti ASEAN, Komanwel, Pertubuhan Persidangan Islam(OIC) dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali(NAM)

Tuesday, August 4, 2009

LAMBANG-LAMBANG NEGARA1. JATA NEGARAI. Dua ekor harimau yang menyokong perisai itu bermaksud keberanian
II.Bahagian kanan perisai terdapat pokok Melaka yang melambangkan negeri Melaka
III. 5 bilah keris pada perisai melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu Dan Johor (Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu)
IV. Dibahagian kiri perisai terdapat sebatang pokok pinang yang mewakili negeri Pulau Pinang.
V. Negeri Sarawak dan Sabah dilambangkan dengan jata negeri tersebut. Di antara Vlambang negeri Sarawak dan Sabah terdapat
VI.Sekuntum bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan.
VII. Di bawah perisai itu terdapat Cogan kata “Bersekutu Bertambah Mutu’ yang bermaksud semangat bermuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia.
VIII. Di atas perisai terdapat bulan sabit berwarna kuning yang bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan bintang berpecah 14 melambangkan gabungan 14 buah negeri
VIV.14 jalur berlainan warna ditengah-tengah perisai merujuk kepada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang (Negeri-Negeri Melayu Bersekutu).
X. Warna hitam dan putih melambangkan negeri Pahang. Warna merah dan kuning melambangkan negeri Selangor. Warna hitam, putih dan kuning melambangkan negeri Perak. Warna merah, hitam dan kuning melambangkan Negeri Sembilan.

3. BENDERA KEBANGSAANI. Bulan sabit berwarna kuning melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi
II.Bendera ini mengandungi 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri di Malaysia
III. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat
IV. Warna kuning melambangkan kedaulatan raja-raja
V.Bintang berpecah 14 melambangkan gabungan 14 buah negeri
VI.Warna putih melambangkan kesucian
VII.Warna merah melambangkan keberanian
VIII.berfungsi membangkitkan semangat perjuangan

Berkibar selepas benders Union Jack diturunkan.Pada 1949, sebuah jawatankuasa ditubuhkan untuk membuat perakuan berhubung dengan rekabentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Perundangan persekutuan telah mengadakan pertandingan untuk mereka bentuk bendera. Seramai 373 orang pereka telah mengambil bahagian.Majlis Perundangan Persekutuan & akhbar The Malay Mail telah menjemput orang ramai memberikan pendapat tentang tentang reka bentuk tersebut.

Rekabentuk Ciptaan En. Mohd Hamzah telah terpilih. Beberapa pindaan telah dibuat ke atas bendera tersebut sebelum diluluskan oleh oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 19 April 1950. Pada 19 mei 1950, King George Vi telah memperkenankan reka bentuk bendera Prsekutuan Tanah Melayu yang baru. Bendera Persekutuan Tanah Melayu berkibar buat kali pertama pada 26 mei 1950 di perkaranga istana Sultan Selangor, dengan dihadiri oleh DYMM Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI. turut dikenali sebagai Jalur Gemilang.Allahyarham Mohamed Hamzah, pencipta bendera Malaysia yang kini dikenali sebagai Jalur Gemilang. Bendera Malaysia dicipta pada 1947.Bendera Malaysia buat pertama kali di naikkan pada 31 Ogos 1957

3. LAGU KEBANGSAAN

Negaraku
Tanah tumpahnya darahku,
Rakyat hidup bersatu dan maju,
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan,
Raja kita
selamat bertakhta,
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan.
Raja kita
selamat bertakhta

Sebelum merdeka lagu kebangsaan kita ialah lagu kebangsaan British,’ God Save the Queen’. pada 1957, lagu negara kita ‘Negaraku’ dicipta. pemilihan lagu ini dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpullan jemaah hakin di Dewan Polis Depoh, Kuala Lumpur. Polis Diraja telah memperkenalkan 4 buah lagu dan lagu Terang Bulan, lagu kebangsaan negeri Perak telah dipilih. Lirik lagu kebangsaan ini telah digubah semula oleh Encik Saiful Bahri berdasarkan Lagu terang bulan.
Lirik lagu kebangsaan negara menggambarkan kesetiaan rakyat pada tanah air, Menuntut kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban kepada negara.

Wednesday, July 29, 2009

REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA


REAKSI DALAM NEGERI

1. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
A. Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyambut baik cadangan pembentukan Malaysia.
B. PAS dan Barisan Sosialis mencadangkan agar idea ini dirunding dahulu,
C. Menganggap ini satu usaha murni membantu dan memimpin negara-negara anggota.
D. UMNO bersetuju tetapi menolak penyertaan Singapura.

2. SINGAPURAA. Mendapat sokongan Lee Kuan Yew dan partinya PAP.
B. Bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat.
C. Disember 1961 – Majlis Undangan N.Singapura luluskan usul ini.
D. Mendapat tentangan Barisan Sosialis.

3. SABAH DAN SARAWAKA. Parti Negara Sarawak (PANAS) parti pertama di Borneo yang menyokong penubuhan
M’sia
B. Parti-parti lain yang menyokong:PANAS,SNAP, BERJASA, SCA, PESAKA (Parti Perikatan
Sarawak)
C. Di Sabah, Parti Perikatan Sabah (UNKO, USNO, Parti Pasok Momugan, Parti Bersatu
dan Parti Demokratik) menyokong pembentukan

4. BRUNEI DARUL SALAM
A. Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan penubuhan Malaysia.
B. Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.Azahari menentang gagasan ini.
C. Anggap gagasan ini sebagai “neokolonialisme”
D. Mendapat bantuan Filipina dan Indonesia menentang gagasan Malaysia (Pemberontakan
Brunei) tetapi dapat dipatahkan oleh tentera British.

CADANGAN KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA


IDEA ATAU CADANGAN AWAL TENTANG GAGASAN MALAYSIA

1. Lord Brasse, (Pengarah Syrkt. Borneo Utara) pd. thn 1887 menyuarakan pandangannya agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah(Borneo Utara) dgn negeri-negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.
2.Pd thn 1948,Malcolm Mac Donald, (Gabenor Jeneral Asia Tenggara (1949-1952) pula mencadangkan agar Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan3. Pd thn 1956, Dato’ Onn bin Ja’afar tlh mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu yg merdeka dinamakan Malaysia. British akn menggabungkan juga Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura dgn Persekutuan Tanah Melayu4.Lee Kuan Yew tlh mendesak British supaya mengadakan rundingan dgn Tunku Abdul Rahman utk menggabungkan Singapura dgn Persekutuan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, idea ini tidak dipersetujui oleh Tuanku Abdul Rahman krn gabungan tersebut akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan penduduk.5.Pd 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman tlh menyetujui dan mengumumkan cadangan gagasan Malaysia. Sebuah negara Malaysia dpt dibentuk bg menjamin satu kedudukan politik yg lebih kukuh dan disegani di rantau ini. Kerjasama dlm bdg ekonomi dan sosial juga dpt diwujudkan

Sunday, May 17, 2009

NEGERI SEMBILAN : SISTEM DEMOKRASINegeri Sembilan merupakan gabungan sembilan buah negeri, iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi dan Gunung Pasir.Abad ke 18 mempunyai raja sendiri (Raja Melewar). Diberi gelaran Yamtuan Besar dan bersemayam di Seri Menanti.
Negeri Melayu pertama yang mirip kerajaan persekutuan sebelum terbentuknya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu melalui Perjanjian Persekutuan 1896 oleh British. Mengamalkan Adat Perpatih dan perlantikan pembesar dilakukan di peringkat paling bawah iait Anak Buah, Buapak, Lembaga dan Undang. Seterusnya Yang Dipertuan Besa
Setiap keputusan Yang Dipertuan Besar berdasarkan perundingan Baginda dengan Undang.Undang melantik Yang Dipertuan Besar Lembaga dilantik Buapak dan merupakan Ketua Suku anggota masyarakat. Setiap Lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing. Berkuasa memilih Undang. Buapak adalah tempat rujuk setiap masalah terutama berkaitan adat. Mengamalkan sistem demokrasi ( kuasa diagihkan kepada individu secara peringkat)

Thursday, May 7, 2009

Undang-undang Tubuh Kerajaan TerengganuSultan Zainal Abidin III (1881-1981) memerintah selepas kebangkitan Sultan Ahmad Shah . Sultan Zainal Abidin meluluskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu(ittiqan – il-muluk bi-ta’dil il suluk ) bermaksud keyakinan kepada pemerintah berdasarkan keadilan.

Tujuan undang-undang menghalang British yang sedang berusaha meluaskan
kuasanya di Terengganu.Undang-undang ini mengekalkan amalan sistem monarki
Undang-undang ini menetapkan agama Islam sebagai agama rasmiUndang-undang ini menetapkan pemerintahan raja berperlembagaanRaja beragama Islam, berbangsa Melayu, lelaki dan waris sultan yang memerintah Sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri.
Menteri yang menganggotai Mesyuarat Kerajaan mesti beragama Islam, Melayu. Rakyat Terengganu dan mengaku taat setia. Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai Menteri Besar yang dilantik Sultan.Ahli Mesyuarat Kerajaan bertanggungjawab membantu Sultan dan Jemaah Menteri

i. untuk mentadbir negeri
ii menggubal undang-undang dan peraturan negeri,
iii. menjaga kebajikan rakyat,
iv.menjaga keamanan negeri
V.menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain

Undang-Undang Tubuh Kerajaan JohorUnsur asas pembinaan sebuah negara dan bangsa ialah perlembagaan bertulis.Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar
Tujuan memodenkan dan menghalang British menguasai negeri tersebut. Perlembagaan mengikut perlembagaan Barat.Antara kandungan Undang2 Tubuh keturunan sultan pewaris takhta, pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor dan agama Islam agama negeri.Menurut undang-undang Tubuh Kerajaan Johor, raja
i. berbangsa Melayu
ii Lelaki
iii Beragama Islam
iv Waris pemerintah Johor

Raja, menteri dan Jemaah Pangkuan Negeri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain
Raja berhak memilih Menteri Besar,manakala jawatan Naib Menteri Besar ditentukan Jemaah Menteri dengan perkenan Raja

Penggubalan perlembagaan didorong keinginan pemerintah membentuk kerajaan bercorak demokrasi bagi menggantikan pemerintahan raja berkuasa mutlak.

Sistem Jemaah Menteri Melicinkan Pentadbiran KelantanDiamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad 1.Baginda lantik beberapa orang pembesar bantu pentadbiran baginda.Sultan Muhammad 11 membentuk Sistem Jemaah Menteri bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan

Terdapat 8 badan Jemaah Menteri, setiap satu dianggotai 4 orang pembesar.Golongan Nik dan Wan membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad 11 dengan memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi

Sultan Muhammad 11 menyingkir kerabat dalam pertikaian merebut kuasa dan menggantikannya dengan golongan pembesar yang bergelar Nik & Wan Sejak tahun 1842, berlaku perubahan dalam struktur pentadbiran Kelantan.

Setiap Jemaah Menteri Mempunyai Bidang Tugas Masing-masing

1. Jemaah Penasihat Raja : Mengurus perkara dan urusan penting yang bukan rahsia
2. Jemaah Menteri Istana : Menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi di seluruh negeri
3. Jemaah Menteri Keadilan : Mengendalikan urusan penting tentag keadilan dan kehakiman
4. Jemaah Menteri Dlm Neg : Menjaga keamanan negeri
5. Jemaah Menteri Luar : Menguruskan dasar dan hal ehwal luar negeri
6. Jemaah Menteri Perbendaharaan : Mengendalikan harta benda dan hasil mahsul
7. Jemaah Menteri Peperangan : Menguruskan pertahanan dan keamananan negeri
8. Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri : Menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri

Tuesday, May 5, 2009

Warisan Kesultanan Melayu MelakaSistem pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.Warisan Melaka spt adat istiadat Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu berkembang di negeri tersebut.Kerajan tersebutdiasaskan oleh kerabat diraja Melaka
Pemerintah negeri menggunakan gelaran Sultan.Sistem pewarisan takhta negeri mementingkan jurai keturunan sebelah bapa.Putera sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi takhta kerajaan.Sekiranya sultan tidak mempunyai putera, adik lelaki sultan boleh mewarisi takhta kerajaan

Mengamalkan Sistem Pembesar Lipatan.Warisan Melaka dapat dilihat dalam kitab undang-undang tersebut.undang-undang negeri tersebut disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun MelakaCiri –Ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

Kerajaan Melayu Melaka mempunya wilayah lingkungan pengaruh yang luas
Sempadannya tidak ditetapkan seperti sempadan moden.Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah.kedaulatan merujuk kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah/rajaPemerintah menggubal dan menguatkuasa undang-undang. Kedaulatan memastikan negara bebas dpd campur tangan/ paksaan taklukan @ penjajahan asing.Raja yang memerintah mewakili negeri atau kawasan pemerintahan.

Lambang negara merupakan simbol menjadi identiti sesebuah negara.Sistem pemerintahan beraja, adat istadat Melayu, Bahasa Melayu.Kebesaran sultan dilambangkan dengan alat regalia spt nobat, warna.Dua sumber undang-undang bertulis Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.Terdapat hukuman terhadap kesalahan jenayah awam, undang keluarga.Undang Laut Melaka mengandungi tatacara pelayaran di laut.Rakyat bertanggungjawab mentaati raja yang memerintah.Bukti ketaatan kpd raja, rakyat mempertahankan negara.Sultan merupakan pemerintah tertinggi,
dibantu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung, Laksamana yang menjadi tonggak institusi kerajaan